BĐS

Cập nhập tin tức BĐS

Tăng trưởng tín dụng trong bất động sản đã giảm

Hà Thu Giang, Vụ phó phụ trách Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) cho biết: Tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản luôn tăng trong những năm qua nhưng đã giảm từ trên 26% năm 2018 và duy trì chỉ còn 15,37% năm 2021.

Đang cập nhật dữ liệu !