Quảng Ninh: Tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú

Năm học mới đã bắt đầu, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bữa ăn bán trú cũng được các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Ninh quan tâm với mục tiêu mang đến bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, an toàn cho học sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !