Bán hàng không niêm yết giá

Cập nhập tin tức Bán hàng không niêm yết giá

Mặc cam kết của CEO Bách Hóa Xanh, chuỗi lại bị khui bán hàng quá date, không niêm yết giá

Mặc cho CEO Trần Kinh Doanh của Bách Hóa Xanh đã cam kết sẽ tuân thủ nghiêm theo các quy định nhưng nhiều cửa hàng BHX vẫn tái diễn vi phạm về việc bán hàng quá date và không niêm yết giá 

Đang cập nhật dữ liệu !