bấm lỗ đeo khuyên

Cập nhập tin tức bấm lỗ đeo khuyên

Bác sĩ giật mình khi thấy tai đứt lìa, lý do bắt nguồn từ xu hướng nhiều teen hay làm

Bấm lỗ, đeo quá nhiều khuyên tai, nữ bệnh nhân tìm đến bác sĩ với toàn bộ phần dái tai đứt lìa, máu chảy, đau đớn.

Đang cập nhật dữ liệu !