bài toán mẹo

tin tức về bài toán mẹo mới nhất

Di chuyển que diêm thế nào để '5 - 70 = 70' trở thành phép tính đúng?
 

09/07/2021

Rất nhiều người đã phải bó tay trước bài toán mẹo này.