Bắc Giang: Nâng cao kiến thức, kỹ năng làm du lịch cộng đồng cho 7 thôn, bản thuần đồng bào DTTS

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã đưa ra kế hoạch "Tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng làm du lịch cộng đồng cho 7 thôn, bản thuần đồng bào DTTS giai đoạn 2016-2020" trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh lựa chọn 07 thôn, bản thuần đồng bào dân tộc thiểu số: Bản Mậu, xã Tuấn Mậu, thôn Nà Ó, thôn Biểng, xã An Lạc, thôn Đồng Cao- Nà Hin, xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động; thôn Cấm Vải, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn; bản Khe Nghè, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam; bản Ven, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế để thực hiện hỗ trợ các nội dung tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng và hỗ trợ làm du lịch cộng đồng cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Bắc Giang: Nâng cao kiến thức, kỹ năng làm du lịch cộng đồng cho 7 thôn, bản thuần đồng bào DTTS - ảnh 1

Đồng Cao, Bắc Giang. Nguồn ảnh: Zing

Theo dự kiến, kế hoạch sẽ giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân trong khu vực về du lịch cộng đồng; truyền tải được những kiến thức, kỹ năng làm du lịch thông qua đó hình thành và phát triển những điểm, những mô hình về du lịch cộng đồng tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững cho người dân sở tại.

Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hình thành được ít nhất 07 điểm du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn, bản được lựa chọn xây dựng mô hình.

Xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở khai thác được tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, con người, gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, bảo tồn, giữ gìn và phát triển cảnh quan thiên nhiên, môi trường du lịch, nâng cao trình độ dân trí, nâng cao vị thế du lịch của tỉnh Bắc Giang.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng làm du lịch cộng đồng cho người dân tộc thiểu số với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; nội dung rõ ràng, đơn giản, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc của từng thôn, bản.

Gắn việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng và hỗ trợ làm du lịch cộng đồng cho người dân tộc thiểu số ở 07 thôn, bản trên với việc thực hiện Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2020” theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, phải thực hiện đồng bộ công tác tổ chức, quản lý hoạt động du lịch tại các thôn, bản

Các huyện thành lập các Ban quản lý du lịch cộng đồng của xã để thực hiện nhiệm vụ quản lý chung các hoạt động du lịch cộng đồng trên địa bàn, Trưởng Ban là đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, thành viên là: Cán bộ văn hóa xã, tổ trưởng các tổ dịch vụ; trên cơ sở Ban quản lý, thành lập các tổ phục vụ hoạt động du lịch như: Tổ dịch vụ ăn uống, tổ hướng dẫn viên, tổ văn nghệ, tổ vận chuyển hàng hóa, tổ an ninh, y tế, cứu hộ…; ban hành cơ chế quản lý phù hợp với hoạt động du lịch cộng đồng của từng thôn, bản, đảm bảo người dân vừa đóng vai trò người làm du lịch vừa là người tham gia quản lý điều hành về hoạt động du lịch; xây dựng các chương trình, các dịch vụ du lịch phù hợp với điều kiện tự nhiên và văn hóa - xã hội của từng khu vực và từng thôn, bản; tập hợp, phân loại hộ gia đình, người dân có nhu cầu tham gia các dịch vụ phát triển du lịch: Theo lứa tuổi, giới tính, chuyên môn, sức khỏe và sự kinh nghiệm, hiểu biết về địa hình, phong tục, tập quán …trên địa bàn để bố trí công việc phù hợp.

Tập trung công tác bồi dướng, tập huấn, nâng cao kỹ năng làm du lịch

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch cộng đồng, tập trung đào tạo, tập huấn cho các đối tượng quản lý, hướng dẫn viên, đội ngũ phục vụ…

Xác định du lịch cộng đồng có phát triển được hay không phụ thuộc vào người dân, du khách có đến và lưu lại hay không phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ do người dân cung cấp; vì vậy cần phải đào tạo các kỹ năng, năng lực cần thiết để người dân có thể cung cấp các sản phẩm du lịch cộng đồng. Việc làm tốt chất lượng nguồn nhân lực cộng đồng quyết định khả năng duy trì và phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của cán bộ, người dân về hình thành và phát triển các điểm du lịch cộng đồng. Tập trung tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng làm du lịch cộng đồng cho người dân đồng thời tuyên truyền, quảng bá thu hút du khách đến các điểm du lịch để tham quan và sử dụng các dịch vụ, mang lại lợi nhuận kinh tế, từ đó người dân tích cực tham gia vào làm du lịch cộng đồng và có ý thức trong việc bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị văn hóa và tài nguyên thiên nhiên. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch sinh thái cộng đồng tạo điều kiện cho việc tìm hiểu, lựa chọn các gói dịch vụ du lịch phù hợp với điều kiện, sở thích và nhu cầu của khách du lịch.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và xây dựng các dịch vụ, sản phẩm đặc trưng

Các huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch cơ sở hạ tầng, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường tại các thôn, bản thực hiện các dịch vụ du lịch; tập trung nghiên cứu xây dựng, khôi phục, hình thành và phát triển những gói dịch vụ, sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng, thế mạnh và điều kiện tự nhiên sẵn có của từng thôn, bản theo các nội dung: Tổ chức các hoạt động du lịch trải nghiệm gắn với điều kiện thực tiễn của từng thôn, bản như: Hoạt động khám phá phong cảnh rừng sinh thái; chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên đẹp; chèo thuyền trên hồ; tham quan vườn cây ăn quả, cơ sở chăn nuôi, sản xuất …; khôi phục, giữ gìn và phát triển những lễ hội, tiết mục văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số; ẩm thực truyền thống và các sản vật địa phương… để hấp dẫn du khách.

Phối hợp đồng bộ trong việc tổ chức phát triển các điểm du lịch cộng đồng

Phối hợp với UBND các huyện chỉ đạo các xã thành lập Ban quản lý du lịch cộng đồng và triển khai các nội dung của Kế hoạch; đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện liên quan, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp, trao đổi, thông tin về hoạt động du lịch cộng đồng; mời các chuyên gia về lĩnh vực du lịch tham gia giảng dạy trong các lớp bồi dưỡng, đào tạo kiến thức, kỹ năng làm du lịch cộng đồng và bồi dưỡng kỹ năng tổ chức và khôi phục sinh hoạt văn hóa truyền thống cho đội văn nghệ; thực hiện chặt chẽ việc kết nối, liên kết giữa các điểm du lịch với các cơ quan quản lý, các công ty, tổ chức lữ hành, các tỉnh làm tốt việc phát triển du lịch cộng đồng để tham quan, học hỏi kinh nghiệm và giới thiệu, quảng bá về các điểm du lịch của mỗi địa phương.

Cuối cùng, về vốn: Hàng năm, Ban Dân tộc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh về sử dụng nguồn vốn từ Chương trình 135, vốn ngân sách, vốn vay ưu đãi, nguồn lực của cộng đồng và người dân thôn, bản để thực các nội dung của kế hoạch; tăng cường xã hội hóa, huy động đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng và cá nhân để thực hiện phát triển các điểm du lịch trên; tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cần thiết phục vụ du khách.
T.Huyên

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !