an toàn trường học

Cập nhập tin tức an toàn trường học

Dạy học sinh biết yêu lao động qua mô hình vườn rau trường học

Hàng ngày, ngoài giờ học trên lớp, các em học sinh lại cùng nhau tưới nước, nhổ cỏ, bón phân…, chăm sóc cho vườn rau thêm xanh tốt

Đang cập nhật dữ liệu !