an toàn trên mạng

Cập nhập tin tức an toàn trên mạng

Hơn nửa triệu học sinh được trang bị kỹ năng số và an toàn trên mạng

80% học sinh được khảo sát chia sẻ các em đã biết cân nhắc thông tin nào nên và không nên chia sẻ trên Internet, biết sử dụng các công cụ để bảo vệ danh tính số của bản thân, và biết cách xác thực thông tin trực tuyến.

Đang cập nhật dữ liệu !