9 huyện, thị, thành phố của Thanh Hóa phấn đấu về đích NTM giai đoạn 2021-2025

Trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 9 đơn vị cấp huyện, thị, thành phố phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM).

Căn cứ theo đề nghị của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa về việc lựa chọn danh sách các huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM và xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt danh sách các đơn vị đăng ký phấn đấu về đích NTM trên địa bàn tỉnh.

{keywords}
Trong giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa có 9 huyện, thị, thành phố phấn đấu về đích nông thôn mới

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025 có 9 huyện, thị, thành phố đăng ký phấn đấu về đích NTM bao gồm: năm 2021 có huyện Thiệu Hóa, Nông Cống và TP Sầm Sơn; năm 2022 có huyện Hậu Lộc, Triệu Sơn; năm 2023 có huyện Hà Trung; năm 2024 có huyện Như Thanh; năm 2025 có huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc).

Ngoài ra, trong giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa có 87 xã đăng ký phấn đấu về đích xây dựng NTM bao gồm: Năm 2021 (19 xã), năm 2022 (18 xã), năm 2023 (17 xã), năm 2024 (17 xã), năm 2025 (16 xã).

Không chỉ các huyện, xã phấn đấu về đích NTM mà nhiều xã khác cũng đăng ký về đích NTM nâng cao trong giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Thanh Hóa tăng với 104 xã ở 25 huyện, thị, thành phố.

Giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng có 44 xã ở 18 huyện, thị, thành phố phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các UBND huyện, thị, thành phố và các Sở, Ban, ngành phối hợp triển khai xây dựng các tiêu chí cũng như phân bổ nguồn vốn để hỗ trợ các địa phương trong quá trình xây dựng NTM. Các Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tại các địa phương phải có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung xây dựng NTM theo kế hoạch và phải báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh.

Trần Nghị

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !