9 huyện, thị, thành phố của Thanh Hóa phấn đấu về đích NTM giai đoạn 2021-2025

Trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 9 đơn vị cấp huyện, thị, thành phố phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM).

Căn cứ theo đề nghị của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa về việc lựa chọn danh sách các huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM và xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt danh sách các đơn vị đăng ký phấn đấu về đích NTM trên địa bàn tỉnh.

{keywords}
Trong giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa có 9 huyện, thị, thành phố phấn đấu về đích nông thôn mới

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025 có 9 huyện, thị, thành phố đăng ký phấn đấu về đích NTM bao gồm: năm 2021 có huyện Thiệu Hóa, Nông Cống và TP Sầm Sơn; năm 2022 có huyện Hậu Lộc, Triệu Sơn; năm 2023 có huyện Hà Trung; năm 2024 có huyện Như Thanh; năm 2025 có huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc).

Ngoài ra, trong giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa có 87 xã đăng ký phấn đấu về đích xây dựng NTM bao gồm: Năm 2021 (19 xã), năm 2022 (18 xã), năm 2023 (17 xã), năm 2024 (17 xã), năm 2025 (16 xã).

Không chỉ các huyện, xã phấn đấu về đích NTM mà nhiều xã khác cũng đăng ký về đích NTM nâng cao trong giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Thanh Hóa tăng với 104 xã ở 25 huyện, thị, thành phố.

Giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng có 44 xã ở 18 huyện, thị, thành phố phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các UBND huyện, thị, thành phố và các Sở, Ban, ngành phối hợp triển khai xây dựng các tiêu chí cũng như phân bổ nguồn vốn để hỗ trợ các địa phương trong quá trình xây dựng NTM. Các Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tại các địa phương phải có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung xây dựng NTM theo kế hoạch và phải báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh.

Trần Nghị

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !