Về đích NTM

Cập nhập tin tức Về đích NTM

9 huyện, thị, thành phố của Thanh Hóa phấn đấu về đích NTM giai đoạn 2021-2025

Trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 9 đơn vị cấp huyện, thị, thành phố phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM).

Đang cập nhật dữ liệu !