5 triệu đồng

Cập nhập tin tức 5 triệu đồng

22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng: "Chúng tôi sẵn sàng đối chất"

"Chúng tôi cũng muốn Công an vào cuộc và sẵn sàng đối chất với các bên để làm rõ vấn đề" - du khách Đ.X.M. (thành viên trong đoàn du khách ăn hải sản hết 42 triệu đồng) nói với phóng viên 

Đang cập nhật dữ liệu !