10 điểm ùn tắc mới trong năm 2022

Cập nhập tin tức 10 điểm ùn tắc mới trong năm 2022

Hà Nội: Phát sinh thêm 10 điểm ùn tắc mới trong năm 2022

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, Hà Nội có 35 điểm ùn tắc. Trong năm 2022 đã giải quyết được 8 điểm nhưng lại phát sinh thêm 10 điểm ùn tắc mới.

Đang cập nhật dữ liệu !