“Xúc cảm trước công việc” là chìa khóa thành công trong xây dựng nông thôn mới

Đó là một kinh nghiệm lớn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Ngoài năng lực, trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thì gương mẫu, trách nhiệm, tận tuỵ, hy sinh trước công việc là yếu tố quyết định thành công.

Cả huyện phải “nhổm mông” dậy mà làm NTM

Năm 2016 là năm khó khăn “đều” của tỉnh Hà Tĩnh từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến ảnh hưởng sự cố môi trường biển, lũ lụt hay rét đậm, rét hại đầu năm… 

“Xúc cảm trước công việc” là chìa khóa thành công trong xây dựng nông thôn mới - ảnh 1

Tổ Hợp tác sản xuất rau, củ, quả an toàn của xã Thạch Liên.

Khó khăn là vậy, tỉnh Hà Tĩnh luôn bắt tay đứng dậy khắc phục, làm tốt nhất mọi công việc, đưa kinh tế tỉnh nhà đi vào bình ổn, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Các xã đã đạt chuẩn tiếp tục củng cố, nâng cấp các tiêu chí, sản xuất tiếp tục phát triển 2 trang trại lợn nái (1.000 con) đã có sản phẩm. Đặc biệt, xã Tượng Sơn đã hình thành rõ nét 1 xã NTM kiểu mẫu với 90% hộ có thu nhập ổn định từ 80-110 triệu đồng/vườn/năm. 

Toàn huyện thành lập thêm 200 mô hình kinh tế có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Huyện Thạch Hà, ngay từ đầu năm 2016 đã từng bước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong xây dựng NTM. Năm 2016, có 4 xã cán đích NTM (vượt 2 xã so với đăng ký), không còn xã có dưới 10 tiêu chí, toàn huyện tăng thêm 104 tiêu chí.

Để đạt được kết quả trên, xây dựng NTM tại huyện Thạch Hà đã từng bước đi vào chiều sâu, được nhân dân tin tưởng, đồng lòng, ủng hộ và tham gia một cách chủ động, tự giác, trách nhiệm. Tất cả nhờ “xúc cảm trước công việc”, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Xác định, muốn tiến độ nhanh trong công việc, tất cả nhân dân, chính quyền huyện phải “nhổm mông” dậy mà làm.

Trong xây dựng NTM chúng ta thường nhắc đến cụm từ “sử dụng nguồn lực sẵn có”, Thạch Hà là như vậy. Huy động nguồn lực, chú trọng sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực của toàn huyện. Ngoài sử dụng nguồn lực tại chỗ về tài chính con em xa quê, doanh nghiệp, thì huyện đã phát động phong trào “Ngày về cơ sở vào thứ 7”. Ngày mà toàn bộ các bộ từ huyện xuống thôn đều chung tay, góp sức xây tham gia xây dựng NTM cùng với nhân dân vào ngày nghỉ. Nhờ thế mà tạo được sự đồng lòng, đoàn kết trong dân.

Trong câu chuyện giúp đỡ lẫn nhau xây dựng NTM, ông Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà cho biết: "Cán bộ ngày nghỉ về với dân vừa định hướng vừa cùng dân làm việc. Rõ ràng phải có tâm huyết, xúc cảm trước công việc thì mới làm việc tốt. Ai làm tốt, xã làm làm tốt phải khuyến khích, khen thưởng ngay – đó là tinh thần. Nhìn mô hình rau của bà con xã Thạch Kênh được như ngày hôm nay, đó là sự sẵn tay từ cán bộ đến nhân dân xới từng viên đất, bón từng nắm phân, trồng từng cây rau để có được vườn rau xanh mướt, hiệu quả kinh tế".

“Xúc cảm trước công việc” là chìa khóa thành công trong xây dựng nông thôn mới - ảnh 2

Ông Trần Nhật Tân – Bí thư Huyện ủy Thạch Hà

Xây dựng NTM là xây dựng khung kế hoạch cho năm về đích. Đó là sự kiên trì của nhiều năm, nhưng năm phấn đấu hoàn thành toàn bộ các tiêu chí phải tập trung dồn sức tối đa. Các xã, các phòng, ngành phụ trách tiêu chí chủ động xây dựng khung kế hoạch cụ thể ngay từ những ngày đầu năm, tạo quỹ thời gian để về đích cuối năm. Khung kế hoạch đó phải bàn bạc, công khai trước toàn dân, tạo bước đồng thuận trong cộng đồng.

Ngoài ra, để một xã thành công trong xây dựng NTM thì cần sự bổ trợ, giúp nhau giữa các xã. Cụ thể, xã Thạch Kênh quyết tâm về đích sớm NTM thì nhờ vào kinh nghiệm, nguồn lực từ xã Tượng Sơn. Người dân một xã không nhiều, phải sử dụng người dân xã khác. Dân Thạch Thanh, Tượng Sơn về giúp Thạch Kênh làm NTM. Đó gọi là giúp nhau cùng hoàn thiện, cùng tiến bộ.

Yếu tố sản xuất theo chuỗi gắn với mô hình thành thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị. Trong câu chuyện về xây dựng chuỗi sản xuất, Bí thư Tân luôn nhấn mạnh, khó khăn trong tổ chức sản xuất nông nghiệp là tìm kiếm thị trường đầu ra. Nhờ lợi thế địa hình, nằm ven thành phố lại đầu mối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nên bước đầu thuận lợi về mặt thị trường. Về các xã Thạch Lâm, Thạch Liên, Tượng Sơn, Thạch Văn… trên 20 trang trại chăn nuôi 500 con/lứa chính là bài học để người dân cơ cấu lại sản xuất. Đây là yếu tố xây dựng NTM bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân – ông Tân cho biết.

“Xúc cảm trước công việc” là chìa khóa thành công trong xây dựng nông thôn mới - ảnh 3
Đường làng, ngõ xóm tại xã Thạch Liên đã được bê tông hóa toàn diện

Để thành công trong xây dựng NTM, huyện Thạch Hà ngày từ bước đầu khởi xướng đã xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và cá nhân gắn với cam kết thực hiện. Qua đánh giá thực trạng, yêu cầu cần thiết và khả năng của người dân, của xã. Các xã lựa chọn các tiêu chí, nội dung đăng ký hoàn thành trong năm tới. Đối với xã quyết tâm phấn đấu hoàn thành tiêu chí về đích, phải cam kết bằng văn bản, quyết tâm chính trị của từng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã.

Xây dựng nông thôn mới không để vượt quá sức dân

Muốn vậy, yếu tố chủ thể trong xây dựng NTM là người dân. Xây dựng NTM là dân làm và dân cho. Hiểu, thấm nhuần, nhận thức, ý thức về nội dung, mục đích, ý nghĩa chương trình xây dựng NTM, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ủng hộ, vào cuộc của nhân dân là sức mạnh, là nguồn lực, yếu tốt mang tính tiên quyết đưa thành công, bền vững của xây dựng NTM.

Tất cả các đầu công việc phải do nhân dân bàn bạc và quyết định, không để vượt quá sức dân, trên cơ sở có hướng dẫn chuyên môn của chính quyền. Do đó, nhiều việc tưởng chừng rất khó khăn, kể cả do thiếu nguồn lực, nhưng xã, thôn vẫn hoàn thành đảm bảo thời gian và chất lượng.

Nói đến vấn đề sức dân, ông Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà cho biết: “Bài học đường trục chính giao thông xã Thạch Kênh, khi nhân dân đồng thuận cùng làm, chỉ hết 2,4 tỷ đồng cho gần 3km (trung bình 820 triệu đồng/1km) là minh chứng rõ nhất. Để nói rằng, xây dựng NTM không được vượt quá sức dân mà chính là nhân dân tự làm, cùng làm và giảm bớt chi phí”.

Ông Tân cũng nhấn mạnh, thực ra hiện xây dựng NTM không tránh khỏi nợ nần. Làm kinh tế thì rõ ràng phải vay vốn. Tuy nhiên, riêng Thạch Hà ngay từ đầu chính quyền, nhân dân từ huyện xuống thôn xác định, làm NTM là dựa vào sức dân, dân đồng thuận, dân cùng làm mọi việc sẽ thành công. Nhờ vậy, nợ nần trong xây dựng NTM tại Thạch Hà dường như không có.

“Tôi nói một minh chứng, làm hệ thống đường bê tông, nhà nước chỉ bỏ xi măng, còn tất cả đất, đá, cát, sỏi, ngày công đều do nhân dân góp sức. Nhờ thế mà kinh phí trong làm đường dường như không tốn kém. Thạch Kênh, Tượng Sơn… đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, đều là do nhân dân chung tay làm hết” – ông Tân nói thêm.

“Tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa trong kinh nghiệm xây dựng NTM, phải gắn với “năng lực” và “xúc cảm trước công việc” của cán bộ xã, thôn. Ngoài yếu tố năng lực, trình độ thì sự tận tụy, hy sinh, đam mê trong công việc là yếu tố quyết định thành công. Cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước công việc, trước dân sẽ tạo niềm tin, tín nhiệm trong dân”- Ông Trần Nhật Tân chỉ ra một kinh nghiệm mà Thạch Hà đã làm được.

“Từ đó tạo sự phấn đấu trong gia đình, tổ liên gia, từng thôn để hoàn thành từng yêu cầu công việc. Nhờ đâu, đó chính là thấm nhuần, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, hầu hết đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã được kiện toàn lại.” – ông Tân cho biết.

Trương Hoa – Đặng Sơn – Kỳ Anh

Cảnh sát chạy bộ 29 tầng chữa cháy chung cư do chủ nhà đun nước trên sofa

Chủ nhà đun nước trên bộ bàn ghế sofa rồi đi ra ngoài quên không tắt, gây ra đám cháy tại tầng 29 chung cư Lạc Hồng (Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội).

'Đừng tưởng vô tư lột đồ trên phim là khán giả thích, tôi thấy phản cảm lắm!'

Không chỉ các màn lột đồ trong show truyền hình thực tế gây nhức mắt mà những cảnh nóng trên phim được làm quá lố và phản cảm cũng khiến tôi khó chịu cực kỳ.

FWD Music Fest ‘ghi điểm’ nhờ sự chuyên nghiệp

Sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức của FWD Music Fest 2024 do Bảo hiểm Nhân thọ FWD tổ chức được khán giả đánh giá cao từ quy mô, chất lượng vượt ngoài mong đợi.

Khách Tây mê món bún đặc biệt ở Ninh Bình, gọi thêm để ăn ‘cho bõ thèm’

Món bún ở Ninh Bình được phục vụ cùng miếng chả lớn hình vuông khiến hai vị khách Tây thích thú. Họ liên tục khen ngon, thậm chí còn gọi thêm phần chả riêng cho “bõ thèm”.

Bí ẩn 3 ngôi mộ trong hang đá ở Ninh Bình, thi hài được chôn trong tư thế nằm co

Cửa động rộng khoảng 10m, cao khoảng 20m. Trong động có nhiều nhũ đá, khi gõ vào phát ra những âm thanh như tiếng cồng, tiếng chiêng của người Mường.

Tai nạn trên cao tốc: Giữ nguyên hiện trường đâu phải đứng giữa đường cãi vã

Vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bột phát từ va chạm nhỏ giữa xe bán tải và ô tô khách, sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không có chuyện để cả xe và hành khách ở làn đường 120km/h rồi tranh cãi phải trái.

Người cha kể lại khoảnh khắc nữ điều dưỡng ở Hải Phòng cấp cứu con bị sặc sữa

"Điều dưỡng Thảo đã tái sinh con trai tôi một lần nữa. Chị đã giữ lại sinh mạng cháu khi con ngưng thở do sặc sữa", anh T., bố cháu bé sơ sinh ở Hải Phòng, chia sẻ.

Khách Tây bất ngờ với bát bún 400.000 đồng ở TPHCM, vừa ăn vừa xuýt xoa

Để làm mới trải nghiệm ẩm thực, vị khách Tây mạnh dạn gọi một bát bún giá 400.000 đồng, được phục vụ trong chiếc tô lớn với cả chục nguyên liệu kèm theo như sườn bò, thịt bò tái, thịt viên cua, chân giò… và mỡ nổi.

Á hậu Bùi Khánh Linh lên tiếng khi bị chê tham gia show hẹn hò tìm người yêu

Á hậu 1 Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2023 - Bùi Khánh Linh lên tiếng khi bị cho là làm giảm giá trị của danh hiệu á hậu trong mắt công chúng vì tham gia gameshow hẹn hò.

Niềm hạnh phúc của cụ ông 93 tuổi trong căn nhà siêu nhỏ hình tam giác ở TPHCM

Dù chân yếu, tay run, cụ ông 93 tuổi ở TPHCM vẫn quyết định sống một mình trong căn nhà hình tam giác bé tẹo, chật chội.

Đang cập nhật dữ liệu !