Xuất khẩu sầu riêng

Cập nhập tin tức Xuất khẩu sầu riêng

Để 'vững bước' vào thị trường Trung Quốc, sầu riêng Việt Nam cần có tiêu chuẩn gì?

Dù được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc nhưng để hiện diện lâu dài, bền vững, sầu riêng Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường này.

Đang cập nhật dữ liệu !