Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, bà con nhiều xã trên địa bàn huyện Chi Lăng đã rất phấn khởi và nhiệt tình chung sức thực hiện.

Ngay sau khi có 7 xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) xác định nhất quán chủ trương xây dựng NTM là không có điểm dừng, là việc làm thường xuyên, liên tục, hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Cùng với đó là quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Để thực hiện mục tiêu này, huyện Chi Lăng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu, đồng thời xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện. 

{keywords}
Vận động thanh niên đóng góp ngày công xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 

Huy động được sức dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là việc làm rất quan trọng. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu, lãnh đạo huyện Chi Lăng rất chú trọng công tác tuyên truyền, vận động tập trung để triển khai thực hiện.

Từ năm 2016 đến nay, bình quân mỗi năm, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện Chi Lăng đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, UBND các xã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền.

Ngoài ra, các xã, các thôn được chọn chỉ đạo xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu còn tổ chức tuyên truyền lồng ghép được nhiều hội thảo liên quan đến xây dựng NTM, trong đó có xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu…

Với những kết quả đã đạt được cộng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện, sự chung sức, đồng lòng của người dân, hy vọng rằng thời gian tới, việc triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện Chi Lăng sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa. Trước mắt đến hết năm 2021, huyện phấn đấu công nhận thêm từ 3 hoặc 4 khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Hoàng Thanh

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !