voi đực

Cập nhập tin tức voi đực

Voi chết thảm trong vườn thú ở Anh vì bị đồng loại tấn công

Một trong những con voi đực của Vườn thú Noah Ark, M'Changa, đã chết sau khi bị đồng loại tấn công.

Đang cập nhật dữ liệu !