Virut

Cập nhập tin tức Virut

Vì sao Adeno virus 'cũ rích' vẫn có thể gây thành dịch?

Theo ghi nhận, tỷ lệ trẻ nhiễm Adeno virus vẫn tiếp tục tăng, thậm chí nhiều trẻ thở máy, lọc máu, tử vong vì virus này.

Đang cập nhật dữ liệu !