Vingroup Advanced Analytics

Cập nhập tin tức Vingroup Advanced Analytics

Vòng đeo tay phát 300 tín hiệu mỗi giây giúp nâng cao năng suất lao động

Nhờ tích hợp công nghệ đám mây Microsoft Azure, vBand có thể gửi đến 300 tín hiệu/giây từ mỗi người lao động theo thời gian thực, qua đó nhà quản lý phân chia khối lượng công việc đồng đều hơn, giúp nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm

Đang cập nhật dữ liệu !