Vành đai 4 - Vùng thủ đô

Cập nhập tin tức Vành đai 4 - Vùng thủ đô

Nóng giá đất ăn theo thông tin quy hoạch đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô

Việc chốt ngày UBND TP Hà Nội gửi tờ trình về dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô để tổ chức thẩm định đã tiếp tục làm nóng thêm giá đất tại các khu vực tuyến đường đi qua.

Đang cập nhật dữ liệu !