Vận động "gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Phúc

Trong những năm qua, phát huy vai trò phụ nữ Vĩnh Phúc trong xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã xác định đây là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua của Hội.

Ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tới 100% cơ sở Hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc, nắm vững quan điểm chủ trương của Đảng, những cơ chế chính sách của trung ương, của tỉnh…

{keywords}
Phụ nữ Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các gia đình chưa đạt “5 không, 3 sạch”, đặc biệt chú trọng “3 sạch”, đi sâu vào tiêu chí “sạch ngõ”, chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên về sự cần thiết hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới cũng như hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và phấn đấu đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch".

Hội đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyên như: Tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm truyền thông thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến các chi hội phụ nữ; tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ….

Để nâng cao chất lương thực hiện cuộc vận động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và nhân rộng  nhiều mô hình mới, cách làm hay thể hiện sự tích cực hưởng ứng phong trào của chị em hội viên, phụ nữ mà đặc biệt là thành lập các câu lạc bộ, tổ, nhóm tiêu biểu như: Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, tổ Phụ nữ vệ sinh an toàn thực phẩm, Câu lạc bộ Phụ nữ nói không với thực phẩm bẩn, Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon, mô hình “Làn xanh đi chợ” mô hình “Đường hoa phụ nữ” Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới,…

Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trích một phần kinh phí hỗ trợ các cấp Hội xây dựng mô hình “Đường hoa phụ nữ”, tuyến đường xanh – sạch – đẹp – văn minh”, mô hình “Chi hội phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Làn xanh đi chợ”.

{keywords}
Phát động phong trào giảm thiểu rác thải nhựa bằng mô hình “Làn xanh đi chợ”

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 782 mô hình “Đường hoa phụ nữ”, 456 mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường, 226 mô hình câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon, 66 mô hình tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, 169 mô hình nhà sạch – vườn xanh, 300 Chi hội phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, 10 mô hình Làn xanh đi chợ, 77 mô hình “Phụ nữ phân loại và xử lý rác thải tại gia đình”...

Thông qua sinh hoạt mô hình, các thành viên được tiếp cận, nâng cao các kiến thức, sự hiểu biết về nội dung cuộc vận động  “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương giàu đẹp, văn minh. Qua đó tạo phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa tới cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

{keywords}
Mô hình “Phụ nữ phân loại và xử lý rác thải tại gia đình”

Để hỗ trợ hội viên phụ nữ đạt tiêu chí “Không đói nghèo”, Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng Đông Á, quý TYM, các dự án tài chính vi mô… với dư nợ trên 1.600 tỷ đồng cho hội viên phụ nư vay vốn phát triển kinh tế. Hoạt động vận động tiết kiệm trong hội viên, phụ nữ tại Chi hội tiếp tục được duy trì.

Đến nay, các cấp Hội đã vận động hội viên tham gia được tổng số tiền trên 130 tỷ đồng với 2.705 nhóm tiết kiệm - tín dụng các loại cho trên 13.000 hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Hỗ trợ thành lập 6 hợp tác xã, 23 mô hình phụ nữ liên kết sản xuất, tạo sự liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Các cấp Hội đã tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, nhà hảo tâm ủng hộ “Xây dựng và sửa chữa nhà Mái ấm tình thương”, kết quả trong năm toàn tỉnh đã vận động ủng hộ xây dựng được 16 nhà, sửa chữa 06 Mái ấm tình thương với tổng số tiền trên 913 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn tham gia thực hiện tốt các tiêu chí về: Giáo dục - đào tạo; y tế; văn hóa; hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật; giao thông; môi trường và an toàn thực phẩm; quốc phòng và an ninh... thể hiện trong xây dựng gia đình không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; gia đình không có bạo lực...

{keywords}
Mô hình “Phụ nữ phân loại và xử lý rác thải tại gia đình”

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về kiến thức DS-KHHGĐ, mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ, hội viên phụ nữ; phối hợp tổ chức tập huấn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến cho hội viên, phụ nữ về công tác DS-KHHGĐ, SKSS, kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và phụ nữ mang thai. Ngoài ra, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hội viên, phụ nữ, trẻ em và trẻ vị thành niên. Đồng thời, vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai, đưa trẻ trong độ tuổi đi tiêm phòng vacxin, uống vitamin A...

Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục duy trì các hoạt động xây dựng gia đình có hiệu quả, duy trì các mô hình. Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo thành lập mới 06 Câu lạc bộ “Gia đình có sức khỏe-không khói thuốc”, tại 02  huyện Sông Lô, Bình Xuyên với sự tham gia của 264 hội viên, phụ nữ; tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tiêu chí sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ, các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và phụ nữ về bảo vệ môi trường, duy trì các mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường; vận động gia đình hội viên phụ nữ ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, tham gia giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phúc lợi thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương như: duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh vào thứ 7 hàng tuần và ngày Chủ nhật xanh....

Với sự năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động, các mô hình thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, thu hút đông đảo hội viên tham gia, Hội phụ nữ các cấp đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong 9 tỉnh đầu tiên của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 02 thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 04 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lam Giang

Tân Trường phát động xây dựng 'xã đạt chuẩn nông thôn mới'

Sáng 25/9, chính quyền và toàn dân xã Tân Trường, TX Nghi Sơn, Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ phát động xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Hà Tĩnh: Lực lượng công an góp hàng nghìn ngày công cùng nhân dân xây dựng NTM

Ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự, công an các huyện, thị trên địa bàn Hà Tĩnh đã tranh thủ ngày nghỉ đóng góp hàng ngàn ngày công cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới khiến người dân vô cùng cảm mến.

Xây dựng NTM gắn với đô thị hóa ở thành phố biển Sầm Sơn

Đẩy mạnh phát triển ngành kinh tế du lịch biển, dịch vụ và các ngành trọng điểm, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới gắn với từng bước đô thị hóa đang là hướng đi của TP Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Huyện miền núi Nghệ An nỗ lực từng bước xây dựng nông thôn mới

Là huyện miền núi đang còn gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, huyện Quế Phong (Nghệ An) đã có nhiều khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân được nâng lên.

Hà Tĩnh: Ra mắt CLB Gia đình Nông thôn mới kiểu mẫu

Hội LHPN huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) phối hợp Hội LHPN xã Đức Giang vừa tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Gia đình Nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là mô hình Câu lạc bộ thứ 2 được ra mắt trên địa bàn huyện.

Hà Nội: Huyện Ứng Hoà đổi thay sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Năm 2021, huyện Ứng Hòa cùng với 3 huyện Mê Linh, Phú Xuyên, Chương Mỹ (Hà Nội) đã trình Thủ tướng xét duyệt huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới ở xã nghèo nhất huyện Như Xuân, Thanh Hóa

Diện tích đồi núi lớn, nằm xa trung tâm huyện, dân số chủ yếu là người dân tộc thiểu số... nhưng chính quyền và nhân dân xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đang cố gắng từng ngày để sớm đưa quê hương về đích nông thôn mới.

Thanh Hóa: Huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn về tiêu chí thủy lợi và sản xuất

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí về thủy lợi và sản xuất trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới.

Phát huy vai trò Hội nông dân Hà Nội trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Hội Nông dân Thành phố Hà Nội đã tích cực vận động nông dân hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Thanh Hóa: Mô hình điểm về hàng rào xanh, bóng mát trong xây dựng NTM nâng cao

Việc xây dựng hàng rào xanh, bóng mát đang được đề xuất đưa vào mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đang cập nhật dữ liệu !