Vận động "gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Phúc

Trong những năm qua, phát huy vai trò phụ nữ Vĩnh Phúc trong xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã xác định đây là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua của Hội.

Ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tới 100% cơ sở Hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc, nắm vững quan điểm chủ trương của Đảng, những cơ chế chính sách của trung ương, của tỉnh…

{keywords}
Phụ nữ Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các gia đình chưa đạt “5 không, 3 sạch”, đặc biệt chú trọng “3 sạch”, đi sâu vào tiêu chí “sạch ngõ”, chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên về sự cần thiết hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới cũng như hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và phấn đấu đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch".

Hội đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyên như: Tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm truyền thông thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến các chi hội phụ nữ; tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ….

Để nâng cao chất lương thực hiện cuộc vận động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và nhân rộng  nhiều mô hình mới, cách làm hay thể hiện sự tích cực hưởng ứng phong trào của chị em hội viên, phụ nữ mà đặc biệt là thành lập các câu lạc bộ, tổ, nhóm tiêu biểu như: Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, tổ Phụ nữ vệ sinh an toàn thực phẩm, Câu lạc bộ Phụ nữ nói không với thực phẩm bẩn, Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon, mô hình “Làn xanh đi chợ” mô hình “Đường hoa phụ nữ” Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới,…

Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trích một phần kinh phí hỗ trợ các cấp Hội xây dựng mô hình “Đường hoa phụ nữ”, tuyến đường xanh – sạch – đẹp – văn minh”, mô hình “Chi hội phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Làn xanh đi chợ”.

{keywords}
Phát động phong trào giảm thiểu rác thải nhựa bằng mô hình “Làn xanh đi chợ”

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 782 mô hình “Đường hoa phụ nữ”, 456 mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường, 226 mô hình câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon, 66 mô hình tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, 169 mô hình nhà sạch – vườn xanh, 300 Chi hội phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, 10 mô hình Làn xanh đi chợ, 77 mô hình “Phụ nữ phân loại và xử lý rác thải tại gia đình”...

Thông qua sinh hoạt mô hình, các thành viên được tiếp cận, nâng cao các kiến thức, sự hiểu biết về nội dung cuộc vận động  “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương giàu đẹp, văn minh. Qua đó tạo phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa tới cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

{keywords}
Mô hình “Phụ nữ phân loại và xử lý rác thải tại gia đình”

Để hỗ trợ hội viên phụ nữ đạt tiêu chí “Không đói nghèo”, Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng Đông Á, quý TYM, các dự án tài chính vi mô… với dư nợ trên 1.600 tỷ đồng cho hội viên phụ nư vay vốn phát triển kinh tế. Hoạt động vận động tiết kiệm trong hội viên, phụ nữ tại Chi hội tiếp tục được duy trì.

Đến nay, các cấp Hội đã vận động hội viên tham gia được tổng số tiền trên 130 tỷ đồng với 2.705 nhóm tiết kiệm - tín dụng các loại cho trên 13.000 hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Hỗ trợ thành lập 6 hợp tác xã, 23 mô hình phụ nữ liên kết sản xuất, tạo sự liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Các cấp Hội đã tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, nhà hảo tâm ủng hộ “Xây dựng và sửa chữa nhà Mái ấm tình thương”, kết quả trong năm toàn tỉnh đã vận động ủng hộ xây dựng được 16 nhà, sửa chữa 06 Mái ấm tình thương với tổng số tiền trên 913 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn tham gia thực hiện tốt các tiêu chí về: Giáo dục - đào tạo; y tế; văn hóa; hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật; giao thông; môi trường và an toàn thực phẩm; quốc phòng và an ninh... thể hiện trong xây dựng gia đình không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; gia đình không có bạo lực...

{keywords}
Mô hình “Phụ nữ phân loại và xử lý rác thải tại gia đình”

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về kiến thức DS-KHHGĐ, mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ, hội viên phụ nữ; phối hợp tổ chức tập huấn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến cho hội viên, phụ nữ về công tác DS-KHHGĐ, SKSS, kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và phụ nữ mang thai. Ngoài ra, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hội viên, phụ nữ, trẻ em và trẻ vị thành niên. Đồng thời, vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai, đưa trẻ trong độ tuổi đi tiêm phòng vacxin, uống vitamin A...

Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục duy trì các hoạt động xây dựng gia đình có hiệu quả, duy trì các mô hình. Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo thành lập mới 06 Câu lạc bộ “Gia đình có sức khỏe-không khói thuốc”, tại 02  huyện Sông Lô, Bình Xuyên với sự tham gia của 264 hội viên, phụ nữ; tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tiêu chí sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ, các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và phụ nữ về bảo vệ môi trường, duy trì các mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường; vận động gia đình hội viên phụ nữ ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, tham gia giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phúc lợi thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương như: duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh vào thứ 7 hàng tuần và ngày Chủ nhật xanh....

Với sự năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động, các mô hình thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, thu hút đông đảo hội viên tham gia, Hội phụ nữ các cấp đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong 9 tỉnh đầu tiên của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 02 thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 04 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lam Giang

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !