Tuy Đức

Cập nhập tin tức Tuy Đức

Bê tông, nhựa hóa đường giao thông nông thôn huyện biên giới, tai nạn giảm rõ rệt

Hàng trăm km đường giao thông nông thôn được bê tông, nhựa hóa rải đều trên địa bàn huyện biên giới Tuy Đức (Đắk Nông) giúp người dân đi lại dễ dàng, giảm tai nạn giao thông, lưu thông hàng hóa được thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !