Trung tâm lưu ký chứng khoán

Cập nhập tin tức Trung tâm lưu ký chứng khoán

Thị trường chứng khoán biến động vẫn có gần 200 nghìn tài khoản mở mới trong tháng 7

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), số lượng tài khoản mở mới trong tháng 7 là 196.198 tài khoản.

Đang cập nhật dữ liệu !