Trung tâm Lê Ánh

Cập nhập tin tức Trung tâm Lê Ánh

3 nguồn lực quan trọng trong đào tạo thực hành tại Trung tâm Lê Ánh

Để các khóa học thực hành đạt hiệu quả, Trung tâm Lê Ánh luôn đầu tư vào 3 nguồn lực quan trọng là giảng viên chất lượng, chương trình thực tế và lấy học viên làm trung tâm.

Đang cập nhật dữ liệu !