trồng rừng đặc dụng

Cập nhập tin tức trồng rừng đặc dụng

Phục hồi 17 ha rừng tràm ở Láng Sen: Doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường

Khoảng 340.000 cây tràm sẽ được trồng lại tại 17 ha rừng đặc dụng Láng Sen giai đoạn 2022-2024 để bổ sung số cây bị chết, phục hồi đa dạng sinh học.

Đang cập nhật dữ liệu !