trò chơi dân gian

Cập nhập tin tức trò chơi dân gian

Nghệ nhân tò he 'xoay vần' vượt qua mùa dịch

Tò he là một loại đồ chơi dân gian của trẻ em Việt Nam và có thể ăn được. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều nghệ nhân tò he đã sáng tạo ra đất nặn có thể lưu giữ được 2-3 năm.

Đang cập nhật dữ liệu !