Trần Đắc Phu

tin tức về Trần Đắc Phu mới nhất

Có giấy xét nghiệm COVID-19 vẫn phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K
 

06/07/2021

Sau khi xét nghiệm, người dân không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, vẫn có khả năng nhiễm SARS-CoV-2 như bình thường