trạm y tế lưu động

tin tức về trạm y tế lưu động mới nhất

Hà Nội triển khai mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-19
 

06/11/2021

Nhằm kịp thời ứng phó với tình huống dịch diễn biến phức tạp, phát huy được sức mạnh của tuyến y tế cơ sở trong phát hiện, chăm sóc và điều trị dịch bệnh, Hà Nội đã triển khai mô hình trạm y tế lưu động.