tốc độ

Cập nhập tin tức tốc độ

Có nên giới hạn tốc độ phương tiện qua khu đô thị, trung tâm thương mại?

Khu đô thị, trung tâm thương mại (TTTM) là những nơi có mật độ người đi bộ tham gia giao thông lớn, các chuyên gia đề xuất nên giới hạn tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông.

Đang cập nhật dữ liệu !