Tình trạng "thừa nam thiếu nữ" ở Việt Nam tăng nhanh

Cập nhập tin tức Tình trạng "thừa nam thiếu nữ" ở Việt Nam tăng nhanh

Tình trạng 'thừa nam, thiếu nữ' ở Việt Nam tăng rất nhanh, lan rộng khắp nơi

Tất cả 6 vùng kinh tế - xã hội tại Việt Nam, đặc biệt đồng bằng sông Hồng, đều có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nhiều nơi trở nên nghiêm trọng.

Đang cập nhật dữ liệu !