Tính năng Hiến máu

Cập nhập tin tức Tính năng Hiến máu

Lượng người hiến máu tăng vọt kể từ khi ra mắt tính năng hiến máu

Trước tháng 2/2022, trung bình mỗi ngày có khoảng 200-300 người đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và các điểm hiến máu cố định của Viện tham gia hiến máu. Từ tháng Hai, tháng Ba, tháng Tư, số lượng này đã được nâng lên thành 400-500 người.

Đang cập nhật dữ liệu !