tinh hinh dich ơ tphcm

Cập nhập tin tức tinh hinh dich ơ tphcm

TP.HCM công bố cấp độ dịch của 22 quận, huyện và TP Thủ Đức

Trong 22 địa phương, có 9 địa phương đạt cấp độ 1 (vùng xanh), 12 địa phương đạt cấp độ 2 (vùng vàng) và 1 địa phương cấp độ 3 (vùng cam).

Đang cập nhật dữ liệu !