tín dụng xanh

Cập nhập tin tức tín dụng xanh

VietinBank tham gia nhóm ATF SG, xuất bản báo cáo thường niên 2023

VietinBank phối hợp với Nhóm nghiên cứu Tài chính chuyển đổi châu Á (ATF SG) công bố Báo cáo thường niên 2023, phác thảo các bước tiến của tài chính chuyển đổi tại châu Á.

Đang cập nhật dữ liệu !