Từ khóa: vùng phi quân sự

Triều Tiên đưa lính tới các đồn trống ở DMZ
 

18/06/2020

Triều Tiên được cho đã điều động thêm lực lượng tới các chốt canh gác bị bỏ trống trong vùng phi quân sự (DMZ), sau cảnh báo sẽ cho tăng cường quân sự ở khu vực này.