Từ khóa: biến đổi khí hậu

Việt Nam tích cực chung tay cùng cộng đồng quốc tế chống biến đổi khí hậu toàn cầu
 

30/07/2020

Việt Nam đã tham gia tích cực và trách nhiệm trong hợp tác toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu và đã đạt được những kết quả ban đầu thời gian qua.