Tiền Giang: Nâng cao năng lực, hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc ở HTX

Đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho HTX để nâng cao năng lực chế biến, bảo quản; tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc ở HTX, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp, cập nhật kiến thức, thông tin thị trường

Trên thực tế, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đã nhấn mạnh vai trò của HTX. HTX đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Theo kế hoạch mà UBND tỉnh Tiền Giang đề ra, trong năm 2022, toàn tỉnh có 8 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới.  Để hoàn thành các chỉ tiêu trong tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn theo Bộ tiêu chí mới vừa được Chính phủ ban hành, ngành Nông nghiệp đang tập trung hỗ trợ các xã củng cố hoạt động của các hợp tác xã (HTX), xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực.

Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, năm 2022, toàn tỉnh có 8 xã phấn đấu ra mắt xã NTM, gồm: Hòa Khánh, An Thái Trung (huyện Cái Bè); Tân Hòa Đông, Phước Lập, Tân Lập 1 (huyện Tân Phước); Điềm Hy, Bình Đức (huyện Châu Thành); Phú Thạnh (huyện Tân Phú Đông).

Theo ông Võ Văn Lập, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn cho biết, qua đánh giá thực trạng chỉ tiêu 13.1, 13.2 tại các xã phấn đấu ra mắt NTM năm 2022, đa phần các xã đều đáp ứng được yêu cầu nội dung của chỉ tiêu như: Có HTX hoạt động đúng Luật HTX 2012; có ít nhất 1 loại hình dịch vụ cơ bản, thiết yếu phục vụ thành viên; kinh doanh có lãi liên tục 2 năm tài chính gần nhất, trong đó lợi nhuận và lợi ích mang lại cho thành viên tăng qua các năm; đáp ứng quy mô thành viên; có hợp đồng tiêu thụ ổn định 2 chu kỳ sản xuất.

Tuy nhiên, ông Lập cũng thừa nhận tại các địa phương vẫn có một số HTX hoạt động mang lại hiệu quả chưa cao, doanh thu, lợi nhuận thấp, chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chí. Cụ thể, quy mô thành viên ít, không nhân rộng; hợp đồng liên kết tiêu thụ chưa bền vững, mang tính đối phó, sản lượng ký kết tiêu thụ không nhiều so với quy mô thành viên HTX.

Qua kết quả rà soát, Chi cục đã kịp thời tham mưu, hướng dẫn, hỗ trợ các HTX như: Tổ chức tập huấn tuyên truyền để mở rộng thành viên cho HTX; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho thành viên chủ chốt của HTX; tổ chức các cuộc kết nối tiêu thụ nhằm tìm đầu ra ổn định cho HTX... nhằm giúp các xã đạt chỉ tiêu 13.1, 13.2, phấn đấu đến cuối năm 2022 đều ra mắt xã NTM theo kế hoạch.

Trên thực tế, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đã nhấn mạnh vai trò của HTX. HTX đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. 

Trong đó, một trong những nội dung quan trọng là phát triển HTX gắn với mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương. 

Thu hoạch lúa đông xuân tại HTX Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, theo ông Võ Văn Lập, trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các thành phần kinh tế và Nhân dân về vai trò, vị trí của HTX nông nghiệp. 

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tập trung triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ HTX giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho HTX để nâng cao năng lực chế biến, bảo quản; tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc ở HTX, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp, cập nhật kiến thức, thông tin thị trường để nâng cao năng lực kinh doanh, kỹ năng quản lý cho HTX. 

Song song đó, ngành Nông nghiệp sẽ xây dựng mô hình HTX kiểu mới theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới (05 HTX được phê duyệt tại Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Một trong những nội dung trọng tâm trong thời gian tới là phát triển các mô hình HTX liên kết hợp tác và tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp, từ đó phát triển các sản phẩm từ các chuỗi liên kết thành sản phẩm OCOP trên cơ sở triển khai Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Được biết, thời gian tới, Chi cục sẽ lồng ghép thực hiện hỗ trợ HTX trong triển khai thực hiện các chính sách của ngành như: Hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, chính sách hỗ trợ sản xuất an toàn; hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và áp dụng công nghệ số trong quản lý điều hành vùng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tạo điều kiện cho các HTX tham gia các hội chợ, triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm có thương hiệu, tìm đối tác để liên kết, liên doanh trong sản xuất, kinh doanh.

M. Thành

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !