thức khuya

Cập nhập tin tức thức khuya

Chuyện của nhân viên công nghệ trong thời kỳ chuyển đổi số

Trước tình hình phức tạp hiện nay, nhiều công ty buộc chuyển sang hình thức làm việc từ xa. Đây cũng là thử thách không nhỏ đối với những người phụ trách về mảng công nghệ thông tin khi phải luôn đảm bảo sự kết nối thông suốt.

Đang cập nhật dữ liệu !