thu gom chất thải

Cập nhập tin tức thu gom chất thải

Yên Bái: Tăng cường thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Tỉnh Yên Bái đang phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt 93,4%, tại khu vực nông thôn đạt trên 51,2%.

Đang cập nhật dữ liệu !