thời gian

Cập nhập tin tức thời gian

Giám đốc Sở GDĐT quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt

Ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Đang cập nhật dữ liệu !