thiên tai nguy hiểm

Cập nhập tin tức thiên tai nguy hiểm

Chủ động ứng phó với tình huống thiên tai nguy hiểm liên tiếp, bảo đảm an toàn tính mạng người dân

Nguy cơ xảy ra bão chồng bão, lũ chồng lũ những ngày tới, trong khi nhiều người dân đang di chuyển qua khu vực có khả năng bị ảnh hưởng của bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất; cần triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp ứng phó.

Đang cập nhật dữ liệu !