Thêm 3 trường CĐ công bố xét tuyển bằng học bạ

Báo Dân trí cho hay, đó là các trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội và trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.
Thêm 3 trường CĐ công bố xét tuyển bằng học bạ - ảnh 1

Cả 3 trường trên đều dành trên 50% để xét tuyển học bạ.

Năm 2015, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam tuyển sinh các ngành: 

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Môn xét tuyển

Dự kiến chỉ tiêu TS

(1)

(2)

(3)

(4)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM

Ký hiệu trường: CKQ

1500

Các ngành đào tạo cao đẳng hệ chính quy:

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

C510301

Khối A,A1

170

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

C510103

Khối A,A1

200

Quản lý xây dựng

C580302

Khối A,A1,D1

55

Công nghệ thông tin

C480201

Khối A,A1,D1

80

Tin học ứng dụng

C480202

Khối A,A1,D1

80

Lâm nghiệp

C620201

Khối A,A1,B

60

Chăn nuôi

C620105

Khối A,A1,B

65

Dịch vụ thú y

C640201

Khối A,A1,B

60

Quản lý đất đai

C850103

Khối A,A1,B

90

Khoa học cây trồng

C620110

Khối A,A1,B

30

Nuôi trồng thủy sản

C620301

Khối A,A1,B

30

Dịch vụ pháp lý

C380201

Khối A,A1,C, D1

180

Tiếng anh

C220201

Khối A1,D1

30

Kế toán

C340301

Khối A,A1,D1

180

Quản trị kinh doanh

C340101

Khối A,A1,D1

120

Tài chính - Ngân hàng

C340201

Khối A,A1,D1

70

Phương thức tuyển sinh: Xét kết quả 3 môn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo khối (xét 30% chỉ tiêu) và xét học bạ học sinh tốt nghiệp THPT (xét 70% chỉ tiêu). Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.


Năm 2015, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội tuyển sinh theo 02 phương thức:
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

*Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia  đối với thí sinh có đăng ký và dự thi tại các cụm do các trường đại học chủ  trì,  gồm 03 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 môn thi tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học. Cụ thể tiêu chí xét tuyển:

•         Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
•         Thực hiện theo qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính qui hiện hành;
•         Môn xét tuyển và điểm xét tuyển cho các khối ngành:

STT

Khối ngành

Môn xét tuyển

Điểm xét tuyển

1

Khối ngành kinh tế:

- Kế toán.

- Quản trị kinh doanh.

- Tài chính - Ngân hàng.

- Toán, Vật lý, Hoá học.

- Toán, Ngoại ngữ, Vật lý;

- Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn;

- Toán, Ngoại ngữ, Hoá học.

Đápứng các điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.

2

Khối ngành Công nghệ kỹ thuật:

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

- Công nghệ thông tin.

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

- Quản lý xây dựng.

- Toán, Vật lý, Hoá học;

- Toán, Ngoại ngữ, Vật lý;

- Toán, Ngoại ngữ, Hoá học.

- Toán, Vật lý, VẽMĩ thuật.

*Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

•         Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
•         Hạnh kiểm ở năm học lớp 12 được xếp loại từ Khá trở lên;
•         Môn xét tuyển và điểm xét tuyển kết quả học tập trung học phổ thông cho các khối ngành: 

TT

Khối ngành

Môn xét tuyển

Điểm xét tuyển

1

Khối ngành Kinh tế:

- Kế toán.

- Quản trị kinh doanh.

- Tài chính - Ngân hàng.

- Toán, Vật lý, Hoá học.

- Toán, Ngoại ngữ, Vật lý;

- Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn;

- Toán, Ngoại ngữ, Hoá học.

Tổng điểm trung bình kết quả học tập trong 3 năm của 3 môn thuộc các môn xét tuyển theo từng ngành ≥ 16.5 điểm.

2

Khối ngành Công nghệ kỹ thuật:

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

- Công nghệ thông tin.

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

- Quản lý xây dựng.

- Toán, Vật lý, Hoá học;

- Toán, Ngoại ngữ, Vật lý;

- Toán, Ngoại ngữ, Hoá học.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thực hiện tuyển sinh tự chủ theo 3 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức. Dành cho các ngành có khối xét tuyển A, A1, C, D1.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông. Dành cho các ngành có khối xét tuyển A, A1, C, D1.

Phương thức 3: Thi tuyển các môn năng khiếu kết hợp xét tuyển môn Văn. Dành cho các ngành có khối xét tuyển H, N, S1, S2, S3.

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Chỉ tiêu dành cho phương thức 1: 20% tổng chỉ tiêu

Chỉ tiêu dành cho phương thức 2: 60% tổng chỉ tiêu. Có 2 hình thức, trong đó chỉ tiêu hình thức 1 là 30% tổng chỉ tiêu, hình thức 2 là 30% tổng chi tiêu.

Chỉ tiêu dành cho phương thức 3:  20% tổng chi tiêu

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

Phương thức này chỉ sử dụng kết quả thi tại cụm thi do các trường đại học, cao đẳng chủ trì.

Thí sinh dự thi ở cụm địa phương do các Sở GD-ĐT chủ trì vẫn được xét tuyển theo hình thức là xét tuyển học bạ.

Ngành tuyển, Tổ hợp môn xét tuyển

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

1

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C340103

Khối A: Toán – Lý – Hóa

Khối A1: Toán – Lý – Tiếng Anh

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

2

Quản trị khách sạn

C340107

3

Tin học ứng dụng

C480202

4

Tài chính ngân hàng

C340201

5

Kế toán

C340301

6

Quản trị kinh doanh

C340101

7

Thư ký văn phòng

C340407

Khối C: Văn – Sử - Địa

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

8

Kinh doanh phát hành xuất bản phẩm

C320402

9

Việt Nam học

(Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch)

C220113

10

Tiếng Nhật

C220209

Khối A: Toán – Lý – Hóa

Khối A1: Toán – Lý – Tiếng Anh

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

11

Tiếng Hàn

C220210

12

Tiếng Anh

C220201

13

Tiếng Trung

C220204

 Về Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT.


Có 02 hình thức xét tuyển như sau: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT và Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của năm học lớp 12 ở bậc THPT.

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT.

Ngành tuyển, Tổ hợp môn xét tuyển như sau: 

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

1

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C340103

Khối A: Toán – Lý – Hóa

Khối A1: Toán – Lý – Tiếng Anh

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

2

Quản trị khách sạn

C340107

3

Tin học ứng dụng

C480202

4

Tài chính ngân hàng

C340201

5

Kế toán

C340301

6

Quản trị kinh doanh

C340101

7

Thư ký văn phòng

C340407

Khối C: Văn – Sử - Địa

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

8

Kinh doanh phát hành xuất bản phẩm

C320402

9

Việt Nam học

(Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch)

C220113

10

Tiếng Nhật

C220209

Khối A: Toán – Lý – Hóa

Khối A1: Toán – Lý – Tiếng Anh

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

11

Tiếng Hàn

C220210

12

Tiếng Anh

C220201

13

Tiếng Trung

C220204

Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT; Điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ ở bậc THPT gồm: học kỳ I, học kỳ II lớp 10; học kỳ I, học kỳ II lớp 11; học kỳ I lớp 12 phải đạt 5.5 trở lên; Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt loại Trung bình trở lên.

Thanh Bình (tổng hợp)

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !