Thái Nguyên: Đánh giá tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới tại Phú Bình

Chiều 18/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo báo cáo của huyện, tính đến tháng 6/2020, huyện Phú Bình đã có 19/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); huyện đã hoàn thành 6/9 tiêu chí của huyện NTM. Đến nay còn 3 tiêu chí chưa đạt là: quy hoạch, giao thông, môi trường.

Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu trong năm 2022 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình xây dựng NTM) được duy trì từ huyện đến cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình. Tổng nhu cầu vốn cần có để đạt tiêu chí huyện NTM là trên 124 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách trung ương, tỉnh, huyện và nguồn xã hội hoá.

Trong năm 2022, huyện Phú Bình tập trung xây dựng xã Dương Thành đạt chuẩn NTM nâng cao; hoàn thành hồ sơ quy hoạch xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt; cải tạo, nâng cấp, khởi công xây dựng 13 tuyến đường do huyện quản lý với chiều dài gần 90 km; rà soát, thống kê lập danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, huyện Phú Bình đã đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế hỗ trợ về nguồn vốn và xi măng để huyện đầu tư xây dựng đường giao thông đạt chuẩn. Các sở, ngành liên quan đã thảo luận, đưa ra các phương án tìm các nguồn vốn lồng ghép để thực hiện các dự án giao thông; hỗ trợ chuyên môn để thực hiện các dự án, công trình đạt tiêu chí của huyện NTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng khẳng định lãnh đạo tỉnh ủng hộ huyện trong quá trình xây dựng Chương trình xây dựng NTM, đề nghị huyện tăng cường công tác tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM; tập trung xây dựng 02 xã NTM nâng cao; hoàn thành tiêu chí của các xã chưa đạt chuẩn của giai đoạn trước; đầu tư cơ sở sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân và các mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao; phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP.

Phó Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo huyện Phú Bình cần vào cuộc tích cực, chỉ đạo sát sao đến cơ sở; các sở, ngành phối hợp với huyện để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, quyết tâm hoàn thành mục tiêu vào năm 2022 theo đúng kế hoạch.

H. Anh 

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !