test nước bọt

tin tức về test nước bọt mới nhất

Thị trường kit test nhanh nước bọt 'nóng rẫy', áp đảo test que 'chọc mũi'
 

22/12/2021

Bộ Y tế mới chỉ cấp phép 1 sản phẩm test nhanh từ dịch hầu họng, chủ yếu là test chọc mũi nhưng trên thị trường sản phẩm test nước bọt vô cùng phong phú chủng loại và giá cả, áp đảo các loại test nhanh dạng que chọc mũi.