Tập đoàn NextTech

Cập nhập tin tức Tập đoàn NextTech

Tập đoàn NextTech của Shark Bình có gì

Với quy mô vốn điều lệ 500 tỷ đồng, hoạt động của Tập đoàn NextTech chủ yếu thiên về đầu tư tài chính với các khoản vốn rót vào nhóm doanh nghiệp fintech và thương mại điện tử.

Đang cập nhật dữ liệu !