tang lễ

Cập nhập tin tức tang lễ

Thất nghiệp gia tăng, giới trẻ Trung Quốc chuyển nghề chăm sóc cho người chết

Đối mặt với tình trang thất nghiệp gia tăng, giới trẻ Trung Quốc chuyển nghề chăm sóc cho người chết tại các nhà tang lễ.

Đang cập nhật dữ liệu !