tai nạn ở trẻ em

Cập nhập tin tức tai nạn ở trẻ em

Phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em khi đi xe đạp điện

Xe đạp điện hiện nay trở thành phương tiện phổ biến cho mọi người, đặc biệt trẻ em. Tuy nhiên loại phương tiện này cũng tiềm ẩn tai nạn thương tích cho trẻ nhất là trẻ chưa đủ tuổi đã điều khiến phương tiện.

Đang cập nhật dữ liệu !