SMBC Group

Cập nhập tin tức SMBC Group

FE Credit đổi tên sau khi SMBC Group hoàn tất mua lại 49% cổ phần

VPBank và SMBCCF đã hoàn thành các bước và thủ tục cần thiết để SMBCCF chính thức nắm giữ 49% vốn điều lệ tại FE Credit. Đồng thời, FE Credit sẽ được đổi tên thành Công ty Tài chính TNHH VPBank SMBC.

Đang cập nhật dữ liệu !