sa nhân Mường Khương

Cập nhập tin tức sa nhân Mường Khương

Thứ quả dưới tán rừng cho thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm

Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp chứng nhận bảo hộ 2 nhãn hiệu cộng đồng của huyện Mường Khương, trong đó có loại quả quý được trồng dưới tán rừng.

Đang cập nhật dữ liệu !