Quảng Ninh: Đồng bộ các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có những khởi sắc rõ rệt.

Cách làm của Quảng Ninh trong xây dựng NTM chính là thực hiện đồng bộ các giải pháp và cách làm này đang ngày càng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đó là sự phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và xác định, lựa chọn bước đi, cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đặc biệt là quán triệt tinh thần xây dựng NTM từ hộ gia đình ra thôn xóm, từ thôn xóm lên xã, từ xã lên huyện; lấy thôn, xóm làm đơn vị cơ sở và hộ gia đình là hạt nhân trong xây dựng NTM. Từ đó, toàn huyện đã tạo được sự đồng thuận cao và tích cực tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. 

{keywords}
Xây dựng nông thôn mới với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân

Cùng với đó, Ban Xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh cũng tích cực phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai lập Đề án Chương trình xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng đề án tại các địa phương khác.

Trên cơ sở đó, Ban Xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh cũng tham mưu ban hành Bộ tiêu chí xây dựng NTM và các chính sách thực hiện. Tỉnh cũng triển khai tổ chức cuộc thi “Tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu”, tập huấn cán bộ NTM, hướng dẫn các xã lập hồ sơ công nhận đạt chuẩn.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác quảng bá giới thiệu, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế. Tập trung huy động tối đa các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác để đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm. Thực hiện tốt việc kêu gọi xã hội hóa vào đầu tư các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm trong lĩnh vực giáo dục, y tế...

Rà soát, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình quan trọng, cấp thiết trên địa bàn huyện. Tiếp tục đầu tư, điều chỉnh phương thức hỗ trợ xây dựng các tuyến đường liên thôn theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Hoàng Thanh

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !