phòng tuyến

Cập nhập tin tức phòng tuyến

Hiệu quả từ xây dựng phòng tuyến chống Covid-19 trong lòng thôn buôn

Trong vài tháng qua, một số buôn làng ở huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) trở thành điểm nóng về dịch Covid-19, song đến nay đã trở thành điểm sáng về xây dựng phòng tuyến chống dịch từ buôn làng.

Đang cập nhật dữ liệu !