phổ cập tin học

Cập nhập tin tức phổ cập tin học

Thầy trò thắp nến học và nỗi lo phổ cập Tin học, tiếng Anh cho học sinh lớp 3

Hàng trăm học sinh ở các điểm trường lẻ miền núi Nghệ An đã được gom về trường chính để chuẩn bị cho việc phổ cập Tin học, tiếng Anh.

Đang cập nhật dữ liệu !